Nieuws

Wist je dat ...

... de werkgever een EHBO-register dient bij te houden betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (cf. KB d.d. 15/12/2010, art. 7 § 3; gewijzigd bij art. I, KB d.d. 09/03/2014)?

Het MExT EHBO-registratieblok laat toe elke EHBO-interventie gedetailleerd te registreren. Alle registratieformulieren zijn bovendien uitscheurbaar, waardoor deze veilig - gegevensbescherming is van primordiaal belang - kunnen bewaard worden. De registratie laat bovendien toe de bedrijfsrisico's in beeld te brengen én aan te pakken.